Tính toán tháp oxy hóa

Tính toán tháp oxy hóa

tính toán tháp oxy hóa

tháp oxy hóa

Tính toán tháp oxy hóa được thực hiện dựa vào năng suất, mật độ tưới trong tháp và chiều cao của một bậc tưới.

Trước khi tính toán thiết kế tháp oxy hóa cao tải, các bạn phải biết được các yếu tố ban đầu như năng suất làm việc của tháp, xác định khoảng mật độ tưới và chiều cao của một bậc tưới trong tháp oxy hóa cao tải.

Năng suất làm việc của tháp chính bằng năng suất làm việc của dây chuyền xử lý nước sinh hoạt, được tính bằng m3/h.

Mật độ tưới của nước trong tháp là đại lượng tỷ lệ giữa thể tích nước và diện tích tưới, có đơn vị là m3/m2. Thông thường nó nằm trong khoảng 10-15m3/m2.

Chiều cao của một bậc tưới trong tháp là khoảng cách từ hàng lỗ thông khí thứ n đến hàng lỗ thông khí thứ n+1. Thường lấy khoảng cách này từ 0.7-1.0m.

Từ các thông số bên trên, chúng ta có thể tính toán được đường kính và chiều cao của tháp, tính toán được số bậc tưới trong tháp.

Tính toán và chọn đường kính lỗ thông khí phụ thuộc vào lượng không khí tưới cho tháp. Tỷ lệ không khí trộn vào nước vào khoảng 2-3 lần. Do đó ta có thể tính được số lỗ thông khí và kích thước của lỗ thông khí.

Tính đường kính lỗ nước vào và nước ra, chúng ta có thể chọn vận tốc lỏng đi trong ống dẫn và tính toán theo Sổ tay hóa công I và II. Sau đó chọn lại đường kính ống cho hợp lý.

Trên đây là toàn bộ cách thiết kế tính toán tháp oxy hóa. Các bạn có thể tham khảo để áp dụng tính toán tháp oxy hóa trong thực tế.

 Để đặt hàng, khách hàng liên hệ theo Hotline: 09 6227 6228 hoặc Email: chemicjsc@gmail.com

Facebook Comments
Tính toán tháp oxy hóa
Đánh giá bài viết

Bài Viết Liên Quan