THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

  • Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải phù hợp điều kiện của Việt Nam

    Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước thải phù hợp điều kiện của Việt Nam

    Công nghệ xử lý nước và nước thải bằng màng vi lọc là công nghệ tiên tiến được các nước phát triển như Nhật, Mỹ, châu Âu áp dụng rộng rãi trong vòng hai thập kỷ qua. Đặc biệt trong đó công nghệ bể sinh học màng vi lọc (Membrane bio reactor, gọi tắt là MBR) đã chứng tỏ các ưu thế vượt trội trong hiệu … Đọc Thêm

  • Xử lý khí thải lò hơi đốt củi

    Xử lý khí thải lò hơi đốt củi

      Lắp đặt hệ thống tháp xử lý khí thải lò hơi đốt củi áp dụng công nghệ tối ưu tiên tiến nhất.     Hiện nay nhằm giảm chi phí sản xuất, các nguyên liệu gỗ thừa từ quá trình sản xuất được tái sử dụng cho lò hơi đốt củi khá phổ biến. Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa … Đọc Thêm