XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

  • Công nghệ xử lý nước thải chế biến cà phê

    Công nghệ xử lý nước thải chế biến cà phê

    Công nghệ xử lý nước thải chế biến cà phê Chế biến cà phê đang là ngành sản xuất phát triển nhanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích đất trồng cà phê năm 2012 đạt trên 616.000 ha tăng 8% so với năm 2011 (571.000 ha). Theo dự báo ban đầu của USDA về sản lượng cà phê nước ta mùa vụ … Đọc Thêm